PRIVACY STATEMENT

Inhoudsopgave privacyverklaring Sorent

01. Inleiding
02. Sorent
03. Doel gegevens
04. Ontvangers
05. Periode van opslag06. Beveiliging
07. Uw rechten
08. Plichten

01. Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt duidelijk uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook alle rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Volledigheidshalve: de privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

02. Sorent

Op dit moment leest u de privacyverklaring van Sorent. Sorent is een bedrijf dat zich bezig houdt met verkoop van dakdragers en dakkoffers. Bij Sorent kunt u op de webshop terecht voor het bestellen van dakdragers en dakkoffers.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Sorent verzameld worden. Het is belangrijk dat u weet wat er met de gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Dat is de inhoud van deze verklaring.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Sorent? Neem dan zeker contact op.

info@sorent.nl | 06 – 18 49 93 00 Geldersestraat 17 | 3812 PP | Amersfoort BTW nr. NL227086399B01 | KvK nr. 66007712

03. Doel gegevens

Er zijn een aantal doelen waar Sorent uw gegevens voor verzamelt. Deze doelen zijnnodig voor de bedrijfsvoering. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Sorent via de website. Vanzelfsprekend worden hier enkel relevante gegevens gevraagd: alles wat strikt noodzakelijk is.

2. Factureren

Zoals u misschien weet, heeft iedere onderneming een plicht om te factureren, en deze facturen te verzamelen. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte. Zo bewaart ook Sorent facturen die aan u verzonden zijn.

3. Nieuwsbrief

Sorent maakt gebruik van een nieuwsbrief. Wanneer u ervoor gekozen heeft zich hiervoor aan te melden, worden uw gegevens daarvoor bewaard. Hierbij gaat het uiteraard enkel om de gegevens die relevant zijn voor dit doeleinde.

4. Google Analytics

Om uw website te verbeteren, worden uw gegevens verzameld. Dit gebeurt met Google Analytics. Dit zijn anonieme gegevens en deze zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Hierbij kunt u denken aan informatie over de duur van uwwebsite bezoek of pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden enkel verwerkt met uw expliciete toestemming dan wel ter uitvoering van aangegane overeenkomsten, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om uw website te optimaliseren.

04. Ontvangers

Sorent maakt enkel zelf gebruik van de gegevens die heeft verstrekt. Dit betekent dat er geen derde partijen zijn waar gegevens aan verstrekt worden.

05. Periode van opslag

Uw gegevens worden langere tijd bewaard door Sorent. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit, tenzij Sorent op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

1. Contact opnemen

Neemt u contact op met Sorent via de mail? Dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

2. Factureren

Vanuit de belastingdienst wordt Sorent verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Wij houden ons hierbij uiteraard aan de regels van de belastingdienst.

3. Google Analytics

De gegevens die door Google Analytics op de website worden verzameld zijn anoniem. Dit betekent dat deze dus niet verbonden zijn aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen het platform Google Analytics.

06. Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Sorent worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Sorent. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een officieel SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met Sorent privé is. Deze beveiliging herkent u aan het groene slotje voor de URL.

07. Uw rechten

1. Recht op inzage

Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Sorent zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail, of telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Sorent. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen, of te mailen.

3. Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Sorent ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4. Recht op het wissen van gegevens

U heeft te allen tijde het recht ons te vragen uw gegevens te vernietigen. Sorent zal dit dan ook doen.

5. Recht op het indienen van een klacht

U heeft immer het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Sorent niet op juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link.

6. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar

Wilt u dat Sorent stopt met het gebruik van uw gegevens? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@sorent.nl onder toezending van een kopie van het id-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het id-bewijsnummer en BSN nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek.

08. Plichten

Sorent verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Sorent. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Sorent de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Sorent behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Sorent dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Sorent. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

info@sorent.nl | 06 – 18 49 93 00 Geldersestraat 17 | 3812 PP | Amersfoort BTW nr. NL227086399B01 | KvK nr. 66007712

Heeft u vragen ?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Contact

Showroom Sorent
Geldersestraat 17
3812 PP Amersfoort

0618499300
info@sorent.nl

KvK nr: 66007712
BTW nr: NL227086399B01

OPENINGSTIJDEN

Maandag: Op afspraak
Dinsdag: op afspraak
Woensdag: op afspraak
Donderdag: op afspraak 
Vrijdag: op afspraak 
Zaterdag: op afspraak
Zondag:  op afspraak 

 

Na het plaatsen van de bestelling waarbij wordt gekozen voor afhalen, dan dient deze binnen 5 dagen te worden opgehaald.

©2021 Sorent. All Rights Reserved. Powered by LupsOnline.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen